Vedic Art

Vedic Art - Malowanie Intuicyjne


Vedic Art jest przejawioną w osobistej kreacji sztuką życia.


Istnieje 17 zasad Vedic Art, które jak mapa nawigacyjna pomagają każdemu odnaleźć "drogę do domu", do własnego wnętrza. Zasady te łączą się ze sobą jak ogniwa łańcucha, w którym każde następne rodzi się z potrzeb poprzedniego. Stanowią doskonałą całość obrazującą proces tworzenia, nie tylko w malarstwie, ale w każdej dziedzinie życia.


Vedic Art prowadzi do rozwoju i uszlachetnienia człowieka poprzez synchronizację półkul mózgowych oraz ich większe wykorzystanie. Uświadamia nam, że nasza moc tworzenia jest siłą napędową dającą możliwość nieograniczonej kreatywności we wszystkich dziedzinach życia. Malowanie jest tylko jednym ze sposobów, aby to w sobie dostrzec i doświadczyć na głębokim poziomie. Zdaniem malarza - Curta Kallmana, każdy człowiek ma w sobie całą potrzebną mu wiedzę, niczego nie musi się uczyć, ale jedynie przypomnieć sobie to, co zapomniał. Wedy pomagają nam odnaleźć drogę do tej starożytnej wiedzy ukrytej w nas samych.
Założenia Vedic Art nie polegają na wiernym naśladowaniu otaczającego nas świata, ale na inicjowaniu aktu spontanicznej kreacji. W ten sposób wchodzimy w kontakt z naszą duszą, która pomaga nam w rozwoju świadomości i poznawaniu samych siebie. To proces transformacji, podczas której kreatywność uwalnia się spod władzy intelektu pozwalając naszej świadomości rozszerzać się w akcie niczym nieograniczonego i całkowicie spontanicznego twórczego procesu.
Na warsztatach Vedic Art nie uczymy się technik malowania, ale przelewamy na płótno istotę procesu tworzenia, malujemy duszą. To metoda przeznaczona dla wszystkich, nie wymaga żadnych umiejętności, czy doświadczenia.


 

Znajdź nas na FB klikając na zdjęcie

50014495_553488988394473_787218973944342